Welcome to Hestia Agora

Antal äldre ökar men inte resurserna

Äldreomsorgen står inför stora utmaningar. Vi har vi en åldrande befolkning där antalet äldre ökar. ​

Äldreomsorgen står inför stora utmaningar

Äldreomsorgen står inför stora utmaningar. Vi har vi en åldrande befolkning där antalet äldre ökar. ​

Skatteintäkterna minskar då fler går i pension och samtidigt ökar utgifterna när fler behöver äldreomsorg. ​ Utmaningen är att både kunna behålla och öka utbildad och kompetent personal, som är en bristvara och ​ att få skattepengarna att räcka till till detta. ​

Ett sätt att möta dessa utmaningar är att arbeta mer preventivt och mindre reaktivt.

Genom att förebygga ​ Vanliga åkommor bland äldre såsom fallolyckor, undernäring, trycksår och psykisk ohälsa kan äldreomsorgen​ frigöra resurser som kan användas till att anställa och utbilda fler personal. Samtidigt ger ett förebyggande ​arbete de äldre en bibehållen eller till och med ökad livskvalitet. ​

Vårt syfte är att hjälpa äldreomsorgen med detta arbete.

Vi har en idé om en digital lösning som underlättar beslut om förebyggande hälsoinsatser inom äldreomsorgen utifrån den enskilda äldres behov.

Hestia Agora

Follow Us

Copyright © 2023 Hestia Agora