Välkommen till Hestia Agora

Hestia Agora

Valkommen till Hestia Agora

Jag heter Per Simonsson och är delägare och VD i det nystartade bolaget Hestia Agora. Sedan 2018 har jag på olika sätt arbetat både i Sverige och internationellt med en av våra stora folksjukdomar bland äldre, nämligen undernäring. Undernäring är kostsamt, det skapar ett stort lidande för den äldre och ofta också för de anhöriga.

Undernäring kräver också stora insatser i den kommunala äldreomsorgen och leder till längre vårdtider på sjukhus. Det är alltså ett stort, komplex och omfattande problem. Ändå finns det inga siffror.

Vad kostar detta kommuner och regioner och hur mycket pengar och resurser skulle kunna frigöras genom att sätta in förebyggande åtgärder som minskar undernäring? Under mitt arbete i Nollvisionen för undernäring hos äldre upptäckte jag att det fanns kunskapsluckor kring hur livskvalitén för de äldre och anhöriga påverkas av undernäring och hur man skulle kunna höja den upplevda livskvaliteten genom att arbeta förebyggande med mer tvärprofessionellt teamarbete.

Detta blev min drivkraft att starta Hestia Agora. Vi måste kunna räkna. Räkna ut hur vi använder resurser på det mest effektiva sättet för att ge äldre ökad livskvalitet genom att arbeta i förebyggande. Att tidigt identifiera undernäring, fallrisk, ensamhet och andra problem hos de äldre som kan förebyggas. Att arbeta förebyggande med hjälp av tvärprofessionella team och att hitta sätt att mäta hur de äldres livskvalitet förbättras med förebyggande insatser.

22

Framsteg inom Äldreomsorgen

Hestia Agora började med att genomföra webinarier tillsammans med Nollvisionen för undernäring hos äldre under 2021 och 2022 samt konsultuppdrag inom management och strategi.
Sedan 2023 har vi fokuserat helt på att designa och utveckla digitala verktyg som underlättar tidig identifiering av undernäring, mätning av livskvalitet och beräkning av hur mycket förebyggande insatser kan minska kostnader och öka livskvalitet hos de äldre. Design och utveckling är baserad på dels dialog med kommuner och forskning, dels genom egna erfarenheter från arbete inom hemtjänsten.

Under 2024 vi att börja med föreläsningar om att äta på rätt sätt på äldre dagar, baserade på Livsmedelsverkets rekommendationer vilket tillsammans med våra produkter blir ett kraftfullt verktyg för ökade förebyggande insatser i äldreomsorgen.

Follow Us

Copyright © 2024 Hestia Agora