Välkommen till Hestia Agora

Metodstöd för tidig identifiering och tvärproffessionellt teamarbete

Android – iOS äldreomsorgsapplikation för en tidig identifiering och rapportering av undernäring

Metodstöd för Tidig Identifiering och Tvärproffessionellt Teamarbete

Tidig identifiering

Undernäring eller risk för undernäring är vanligt bland äldre och är lättare att förebygga än att behandla. Därför är det viktigt att tidigt identifiera de äldre som är i riskzonen och snabbt vidta åtgärder. För att underlätta tidig identifiering av undernäring har vi utvecklat en app för hemtjänsten.

I appen kan symptom på undernäring anges, en initial riskbedömning göras samt att den äldre och hemtjänstpersonalen direkt kan föreslå en förebyggande insats som kommunen kan erbjuda.

Metodstöd

Informationen från hemtjänstens app skickas till en web app funktioner inom äldreomsorgen exempelvis sjuksköterskor, biståndshandläggare, förebyggande enhet, dietist med mera kan ta del av informationen. Ni bestämmer vem som ska ha tillgång.

Metodstödet ska ge er möjlighet att snabbt ta del av informationen om risker för ohälsa hos den äldre, snabbt genomföra åtgärder och ge möjlighet till teamsamarbete kring de insatser som kan användas för den enskilde äldre

Produktfunktioner

TIDIG IDENTIFIERING PLATFORM

 Från appen skickas en rapport till de som fattar beslut om insatser exempelvis sjuksköterska, samordnare, biståndshandläggare, team för förebyggande insatser. . Fördelen med appen är att all information för beslut finns med i rapporten samtidigt som att det går fort för hemtjänstpersonalen att föra in informationen. Vi vill gärna testa och vidareutveckla och testa denna digitala lösning tillsammans med en eller flera kommuner.

I appen kan hemtjänstpersonalen enkelt och snabbt rapportera symptom på undernäring och fallrisk. I appen finns de tecken på undernäring som finns beskrivna i Kunskapsguiden, som get ut av Socialstyrelsen och andra myndigheter. 

Hemtjänstpersonalen kan markera:

  • Mat som inte äts upp
  • Gammal mat i kylen
  • En allt mindre mängd mat som inhandlas
  • En försämrad aptit
  • Löst sittande kläder, ringar och klocka.

Samt tecken på fallrisk som:

  • Yrsel
  • Balansproblem

I appen kan hemtjänstpersonal göra en inital riskbedömning av undernäring enligt svenskt praxis utifrån tre frågor till de ’äldre. Om någon av frågorna besvaras med ett ”ja” finns det anledning för hälso- och sjukvården att föreslå en utredning av personens näringstillstånd:

  • Ofrivillig viktförlust, tecken på negativ energibalans.
  • Ätsvårigheter, till exempel aptitlöshet eller tugg- och sväljproblem.
  • Undervikt, det vill säga body mass index, BMI, är mindre än 20 kg/m2 för personer under 70 år eller BMI är mindre än 22 kg/m2 för personer 70 år och äldre.

Frågorna finns i appen och kan enkelt och snabbt ställas till den äldre och svaren anges och rapporteras i appen.

I appen kan den äldre och hemtjänstpersonalen föreslå att den äldre kan behöva en av kommunens förebyggande insatser. Vi lägger in de förebyggande insatser kommunen har och hemtjänstpersonalen kan enkelt kryssa i den insats den äldre önskar att få och kan behöva.

För att förenkla rapportering av behov av miljöanpassning för att minska fallrisk och att underlätta förflyttning hemma för den äldre använder appen mobiltelefonens kamera. Hemtjänstpersonalen kan ta en bild över var det handtag skulle behöva placeras, justering av trösklar och dörrar mm och bifoga sin rapport.

För att följa upp upplevd livskvalitet kan kommunen använda ASCOT (Adult Social Care Outcome Toolkit) som är utvecklad av University of Kent. En svensk version är under utveckling och appen och systemet är förberett för att använda ASCOT.

 

Produktfunktioner

TEAMWORK PLATFORM

Snabb informationsdelning och åtgärd

Informationen från hemtjänstens app kan delas till de funktioner inom äldreomsorgen ni bestämmer ska ha åtkomst. I metodstödet kan de också ge varandra råd och tips på olika förebyggande insatser som skulle kunna användas.

Tvärproffessionellt Teamarbete för förebyggande insatser

Metodstödet kan stärka ert arbete med personcentrerad och sammanhållen vård och omsorg då det gäller förebyggande insatser.

Det ska ge stöd i de professionella bedömningarna och utifrån vårdtagarens situation/behov och genom tvärprofessionellt arbetssättet identifiera lösningar som kan erbjudas den äldre.

Metodstödet underlättar resurseffektivitet och ett tvärprofessionellt teamarbete utifrån varje yrkesgrupps uppdrag och kompetens så att de äldre kan bibehålla sina funktioner och förmågor och att pågående försämring, som normalt åldrande och sjukdom innebär, fördröjs.

Underlag, uppföljning och utvärdering

Metodstödet ger kontinuerligt underlag som underlättar uppföljning och utvärdering att den äldre får rätt insats i rätt tid samt ett funktionsbevarande förhållningssätt hos vårdpersonalen.

Träffa några av våra konsulter och specialister

Paul Negrutiu

Senior konsult

Matias Consiglio​

Utvecklingsspecialist

Oscar Gynning

Utvecklingsspecialist

Alexander Andersson

Utvecklingsspecialist

Följ oss

Copyright © 2023 Hestia Agora