Välkommen till Hestia Agora

Våra Samarbetspartners

“Vi har nu en handlingsplan för minskad ofrivillig ensamhet hos äldre som vi och Hestia Agora arbetade fram tillsammans med medarbetare i Växjö kommun, Region Kronoberg, ideella föreningar, pensionärsråd och politiker. Den utgör en viktig del i vårt fortsatta arbete.”

Cecilia Svanberg, dietist Växjö kommun

Våra Partners

Följ oss

Copyright © 2023 Hestia Agora