Välkommen till Hestia Agora

Hestia Agora

Hestia Agora

Hestia Agora är en SaaS-startup med målet att göra äldrevården mer proaktiv genom vår
tjänster och digitala lösningar. Tillsammans med kommuner, regioner och privata vårdgivare utvecklar och tillhandahåller vi
smartaste lösningarna som uppskattar hur mycket kostnader kommuner kan spara och investera i
implementera ett bredare utbud av förebyggande insatser genom att flytta fokus från reaktiv vård till
proaktiv vård.

Följ oss

Copyright © 2023 Hestia Agora