VÄLKOMMEN TILL HESTIA AGORA

Digitalisering för Äldreomsorg

Vi strävar efter att göra äldreomsorgen mer proaktiv genom våra digitala lösningar

Hestia Agora är en SaaS-startup med målet att göra äldreomsorg mer proaktiv genom vår tjänster och digitala lösningar.

Tillsammans med kommuner, regioner och privata vårdgivare utvecklar och tillhandahåller vi smartaste lösningarna som uppskattar hur mycket kostnader kommuner kan spara och investera i implementera ett bredare utbud av förebyggande insatser genom att flytta fokus från reaktiv vård till proaktiv vård.

Mot en friskare, starkare ålderdom

Undernäring hos äldre orsakar stort personligt lidande för den enskilda äldre och höga samhällskostnader. Det finns flera olika orsaker till att äldre blir undernärda och flera olika sätt att lösa problemet.

Våra tjänster bygger på hur styrning och organisation i kommuner, regioner och privata vårdgivare kan lösa problemet och minska undernäring hos äldre.

Våra tjänster

Vi kombinerar vår tekniska expertis och branschspecifik kunskap för att utveckla enastående mjukvara
lösningar för våra kunder.

Mobila applikationer

Android- och iOS-applikationer för seniorer och hemtjänstpersonal

Teamarbete

En digital plattform för sömlöst samarbete mellan professionella

Analytisk platform

Analytiska instrumentpaneler för datavisualisering och affärsinsikter

Hestia Agora bildades 2021 utifrån ett behov av att sprida och skala upp arbetssätt, metoder och tjänster som minskar undernäring hos äldre från de tester och piloter som genomförts inom Nollvisionen för undernäring hos äldre.

Hestia Agora samarbetar med Norska Matakademin som leder Nollvisionen för undernäring hos äldre och nu fokuserar på att hjälpa kommuner att ta fram handlingsplaner och strategier för att minska undernäring hos äldre samt att sprida goda erfarenheter genom våra webbseminarier.

“Vi har nu en handlingsplan för minskad ofrivillig ensamhet hos äldre som vi och Hestia Agora arbetade fram tillsammans med medarbetare i Växjö kommun, Region Kronoberg, ideella föreningar, pensionärsråd och politiker. Den utgör en viktig del i vårt fortsatta arbete.”

Cecilia Svanberg, dietist Växjö kommun

Våra partners

Följ oss

Copyright © 2023 Hestia Agora