Välkommen till Hestia Agora

Hestia Agora

Vårt engagemang

“Vi som företag bryr oss djupt – om människorna, de äldre, våra kunder, vår personal, miljön och våra samhällen.

Vi inser att vi har en möjlighet att flytta fokus från reaktiv hälsovård till proaktiv vård för alla, och vi kommer att fortsätta att göra företagens sociala ansvar till en viktig del av vår identitet och vad vi gör.”

Våra värderingar

Hestia Agora är ett av endast en handfull företag som arbetar med nollvision för undernäring bland äldre. Vi är pionjärerna för att digitalisera proaktiv äldreomsorg i Sverige.

Vi tror att vårt första ansvar ligger till de äldre, deras familjer och vänner, deras vårdnadshavare, offentliga och privata aktörer inom äldreomsorgen, verksamhetschefer och anställda, digitaliseringsledare inom kommuner och socialtjänst samt alla andra som arbetar hos oss och använder våra produkter. och tjänster. Vi måste se till att varje produkt ska vara av hög kvalitet. Vi måste alltid se till att vi levererar de bästa lösningarna, minskar våra utgifter och håller rimliga priser. Kundernas krav måste tillgodoses snabbt och korrekt. Hestia Agoras affärspartners måste ha möjlighet att göra en rimlig vinst.

Vi är ansvariga inför alla våra anställda. Vi måste erbjuda en inkluderande arbetsmiljö för alla. Varje gruppmedlem måste respekteras och tas som individ. Det måste finnas lika möjligheter till anställning, en karriärutvecklingsplan och tillväxtmöjligheter. Våra medarbetare ska känna sig trygga, uppfyllda och ha ett målstyrt ansvar. Förutom att uppskatta deras styrkor måste vi respektera deras mångfald och värdighet. Vi måste erbjuda rättvis ersättning och stödja våra anställdas hälsa och välbefinnande. Vi måste hjälpa dem att utföra sin familj och andra personliga skyldigheter.

Vi är ansvariga gentemot våra lokala samhällen och även för det globala samhället. Vi måste hjälpa människor, särskilt äldre, att bli friskare och starkare genom att erbjuda bättre digitala lösningar, förbättrad livskvalitet och vårdtjänster på fler platser runt om i världen.

Vårt slutliga ansvar är gentemot våra aktieägare. Vår verksamhet måste göra en god vinst, och vi måste fokusera på FoU för att få ut nya lösningar på marknaden, investera i innovativa framtidsmöjligheter och lansera nya produkter. Vi måste ha lite besparingar för svåra tider. Vi anser att genom att följa dessa principer bör aktieägarna få en rimlig avkastning.

Följ oss

Copyright © 2023 Hestia Agora