VÄLKOMMEN TILL HESTIA AGORA

Analytisk plattform

Analytisk dashboard som ger datadrivet beslutsstöd och analys för effekten av förebyggande åtgärder vad gäller både kostnader och livskvalitet.

Datadrivet Beslutsstöd och Analys av Förebyggande
Insatsers Effekt

Utifrån Socialstyrelsens rapport – Fallprevention – en kostnadseffektiv åtgärd utvecklar vi plattform som estimerar hur mycket förebyggande insatser kan sänka framtida vårdkostnader och bibehålla eller öka äldres livskvalitet.

I plattformen ska både kommuner och regioner kunna föra in egen data så att de ser effekten av de förebyggande insatser de använder och utifrån det kan estimera minskning av framtida vårdkostnader genom att äldre blir friskare. Plattformen anpassas till respektive kommuns och regions specifika förutsättningar. Underlaget kan användas för uppföljning och beslutsunderlag för både hela verksamheter såväl som på individnivå.

Produktfunktioner

ANALITISK PLATFORM

Det ska vara enkelt att föra in data i systemet. Tillsammans med er utvecklar vi lösningar för både manuell inmatning av data och inmatning genom integration till andra system där data finns får sekretess och användarvänlighet.

Plattformen ger ett beslutsstöd för både hela verksamheter såväl som för individuell nivå. Ni kan estimera totala kostnader för förebyggande insatser och estimera hur de kan bibehålla eller öka de äldres livskvalitet samt deras effekt på framtida vårdkostnader. På samma sätt……

Datan som finns i plattformen kan användas uppföljning av de förebyggande insatsernas effekt, dess kostnader, hur mycket de har bidragit till att vårdkostnader sänks och hur livskvaliteten hos äldre har påverkats. Efter hand kommer plattformen också kunna ge information om vilka förebyggande insatser som har bäst effekt för de äldres livskvalitet samt kostnaden för de förebyggande insatserna.

Vi söker nu kommuner och regioner som är intresserade av att utveckla och testa plattformen utifrån egna förutsättningar och behov.

Plattformen anpassas till respektive kommuns och regions specifika förutsättningar. Underlaget kan användas för uppföljning och beslutsunderlag för både hela verksamheter såväl som på individnivå.

Träffa några av våra konsulter och specialister

Paul Negrutiu

Senior konsult

Matias Consiglio

Utvecklingsspecialist

Oscar Gynning

Utvecklingsspecialist

Alexander Andersson

Utvecklingsspecialist

Följ oss

Copyright © 2023 Hestia Agora

Uppföljning med hjälp av ASCOT

För att följa upp upplevd livskvalitet kan kommunen använda ASCOT (Adult Social Care Outcome Toolkit) som är utvecklad av University of Kent. En svensk version är under utveckling och appen och systemet är förberett för att använda ASCOT.