Welcome to Hestia Agora

Our Partners​

“Vi har nu en handlingsplan för minskad ofrivillig ensamhet hos äldre som vi och Hestia Agora arbetade fram tillsammans med medarbetare i Växjö kommun, Region Kronoberg, ideella föreningar, pensionärsråd och politiker. Den utgör en viktig del i vårt fortsatta arbete.”

Cecilia Svanberg, dietist Växjö kommun

Our Partners

Follow Us

Copyright © 2023 Hestia Agora